sobota, 19 kwietnia 2014

668 lat Bydgoszczy

668 lat temu król Kazimierz III Wielki podczas wielkanocnego pobytu w rodzinnych stronach nadał Bydgoszczy prawa miejskie. 

Miasto miało być przeciwwagą dla okolicznych miast krzyżackich, ważną twierdzą oraz przejąć część zadań zniszczonego w 1330 roku Wyszogrodu. 

Ciekawostką jest, że nasze miasto wedle aktu lokacyjnego powinno się nazywać Kunigesburg (średniodolnoniemieckie Königsberg - Królewiec, Miasto Króla). Nazwa się nie przyjęła a miejscowość nazywano od zamku - Bydgoszcz i tak mówimy do dziś.

"Przeto my, Kazimierz z Bożej Łaski król Polski i pan dziedziczny ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej, podając do wiecznej pamięci, zawiadamiamy wszystkich i każdego z osobna, tak teraz żyjących jak i w przyszłości, którzy treść niniejszego pisma będą czytać, że, ponieważ powinniśmy z urzędu królewskiego nam danego przez Boga pomnażać coraz bardziej pożytki naszego królestwa, by stąd dochód teraźniejszy i przyszły wzrastał dla nas i dla naszych następców, biorąc nadto pod uwagę stałą i niezwykłą mądrość przezornych mężów Jana zwanego Kiesselhuth i Konrada, jego towarzysza, im obu i każdemu z nich oddzielnie, nadaliśmy, dajemy i udzielamy na podstawie dojrzałej rady naszych baronów pewną równinę u stóp grodu powszechnie zwanego Bidgoszczą, niezajętą i opuszczoną, dla założenia lub zasadzenia tam miasteczka lub miasta, posiadającego i przestrzegającego prawa niemieckiego magdeburskiego, które to miasto winno nazywać się Kunigesburg."Na zdjęciu - sztych Dahlberga z 1657 roku

Bądź na bieżąco dzięki facebookowi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz