niedziela, 28 kwietnia 2013

Kościół św. Józefa Rzemieślnika

 Wraz z rosnącą populacją Bydgoszczy i okolic - prawie dwukrotny wzrost w latach 1875-1910 - wzrosło też zapotrzebowanie na kościoły. We wrześniu 1903 władze pruskie wydały zgodę na budowę pięciu nowych świątyń - na Wilczaku, Czyżkówku, Okolu, Szwederowie oraz Małych Bartodziejach.
Ówczesna wieś Klein Bartelsee liczyła sobie około 2000 mieszkańców, z czego ponad 3/4 stanowiły osoby wyznania protestanckiego i to właśnie dla nich zdecydowano się podjąć budowy kolejnej świątyni należącej do Kościoła ewangelicko-unijnego - skupiającego zarówno kalwinistów jak i luteranów.

Zbudowany według projektu Ismara Hermanna (zaprojektował też kościół Miłosierdzia Bożego przy Nakielskiej oraz nieistniejący Marcina Lutra przy Leszczyńskiego) został oddany do użytku już w 1906 roku. Skromniejsza architektura kościoła przy Thornerstrasse wynikała z mniejszych potrzeb - wiernych było mniej niż w innych, gęściej zaludnionych miejscach.

Pierwszym pastorem był inicjator i pomysłodawca Wilhelm Faure, który opiekował się parafianami przeszło 29 lat - od czasu utworzenia gminy w 1901 roku do 1930. 

Na skutek zawieruchy wojennej diametralnie zmieniła się struktura narodowościowa i wyznaniowa miasta. Nie było już ewangelików, którym świątynia mogłaby służyć, wobec czego parafia przestała istnieć. W 1945 wraz z dziesięcioma innymi, dawniej ewangelickimi, kościołami przekazano ją księdzu Dziekanowi. Poświęcenia dokonał ksiądz Konopczyński, a Piotr Rynkiewicz przystosował go do potrzeb wiernych wyznania rzymskokatolickiego - wtedy też dawny zbór ewangelicki otrzymał wezwanie św. Józefa Rzemieślnika. Katolicy mogą się tu modlić od 1 października 1946 roku. Ksiądz Rynkiewicz pełnił funkcję pierwszego katolickiego proboszcza parafii aż do swojej śmierci w 1960 roku.

Ze względu na budowę kolejnych wielkich blokowisk - Wyżyn oraz Kapuścisk - parafia w latach '60-'70 liczyła sobie o wiele więcej wiernych. Ten względnie niewielki kościół był miejscem modlitw ponad 70 tysięcy katolików. Rozładowanie nastąpiło dopiero w w drugiej połowie lat siedemdziesiatych, kiedy to oddano do użytku kościoły Braci Męczenników, Opatrzności Bożej, Błogosławionej Jadwigi oraz Niepokalanego Serca NMP. Dopiero kilka lat temu oddano do użytku pobliski kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Do tego czasu mieszkańcom Wyżyn B1 i B2 musiała wystarczać prowizoryczna kaplica na Ogrodach.

W kościele do dzisiaj służą organy Paula VoelkneraOkolica niewiele się zmieniła przez ostatnie 100 lat.. może tylko trochę zarosła.
Sam kościół również wygląda identycznie... tylko zegar pokazuje inną godzinę. I krzyż skromniejszy.

Kościół św. Józefa Rzemieślnika dzisiaj. Ulica Toruńska 166.źródła zdjęć: Google Street View, fotopolska.euBądź na bieżąco dzięki facebookowi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz